U bent hier: Home / Programma-management

Programma-management

Programmamanagement is bij uitstek geschikt bij het doorvoeren van veranderingen of het ontwikkelen van nieuwe diensten in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie. Het gaat daarbij om trajecten met veel onzekerheden en risico’s en waarbij er een duidelijke aansluiting is met de strategie van het bedrijf. De vele lijnactiviteiten en projecten in een organisatie, de onderlinge relaties hiertussen en de afhankelijkheden met de omgeving, maken dat het management van veranderingen een hoop inspanning van de lijnorganisatie en het management vergt.

 Programma-management

Programmamanagement levert vooral een bijdrage in situaties waarbij:

  • Er onduidelijkheid bestaat over de bedrijfsdoelen (bijvoorbeeld door een zeer dynamische of turbulente omgeving);

  • De veranderingen een grote impact hebben op de bedrijfsprocessen, terwijl de continuïteit gewaarborgd moet blijven;

  • Er veel risico’s zijn verbonden met het doorvoeren van de veranderingen;

  • Meerdere, onderling afhankelijke activiteiten en projecten nodig zijn om de veranderingen door te voeren.

Een programma bereikt de strategische doelen via aan samenhangend geheel van activiteiten en projecten. Programma’s bestaan uit diverse activiteiten die in samenhang worden bestuurd. Programma’s richten zich op het behalen van organisatiedoelen op langere termijn, terwijl projecten zich richten op het opleveren van een concreet projectresultaat op korte termijn.

Heeft u behoefte aan programma-ondersteuning, neem dan contact op. Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden van het netwerk op het terrein van programma-management.